من را به خاطر بسپار
كلمه عبور را فراموش كرده ام...
ورود
درباره ما

معرفی اجمالی فعالیت های علمی دلیل ما

«انتشارات دلیــل ما»  ، در راه نشر فرهنگ اصیل تشیع ، با تجربه های ارزشمند در عرصه چاپ و نشر ، و در ارتباط مستقـیم  با پژوهشگران و محققان عرصه دین ، با چشم اندازی وسیع و افقی به گستردگی پهنه بی کران تلاش و کوشش از سال 1379 کار خود را آغاز کرد.

 

از آغاز افتتاح موسسه تاکنوندر مدت 15 سال تلاش ،  حدود 850   مجلد کتاب  به چاپ رسیده که در موضوعات اعتقادی از جمله مهدویت ، ادبیات داستانی ، شبهه شناسی ، تاریخی ، حدیث شناسی ، امام شناسی ، ادبیات و شعر ، شخصیت شناسی ، کلیات فقه ، ادعیه و زیارات و ...  تقسیم بندی شده اند. بخشى از فعالىت هاى مؤسسه به قرار زىر است :

الف :  احیای میراث مکتوب شیعه بخش مهمی از فعالیت های موسسه است تا آنجا که قریب 100 مجلد کتاب در زمینه های احیای نسخ ، بازسازی و ترجمه متون را به خود اختصاص می دهد.

ب :  راه اندازى ساىت اىنترنتى اطلاع رسانى منشورات دلىل ما www.dalilema.ir ، با معرفى  کتابها، مشخصات کتابشناسى و چکىدة مطالب کتاب است.

ج :  مؤسسه دلىل ما تا کنون 15 شماره خبرنامه داخلى به نام «دلىل نما» منتشر نموده است ، و هرساله در یک یا دو نوبت اطلاعات کتاب هاى تازه منتشر شده و کتاب هاى وىژه مناسبت مذهبى در هنگام انتشار خبرنامه را به اطلاع مشترکان و علاقه مندان عرضه نموده است.

د :  انتشار کتاب هاى ویژه جوانان و نوجوانان از جمله فعالىت هاى مهم اىن مؤسسه است که با بىش از 60 عنوان کتاب مخاطبان فراوانى را به خود اختصاص داده است. اىن کتاب ها در قالب : گزارشى ، داستانى ، ادبىات داستانى و ... است که همگى بر مبناى کتاب هاى مرجع شىعى تهىه شده و جهت «رشد باورها و اندىشه جوان و نوجوان» بسىار اثرگذار خواهد بود.

 

عناوین کسب شده

فعالیت مستمر و پیوسته انتشارات دلیل ما موجب شـده است تا این مرکز به افتخــار کسب عناوین «ناشـر نمونه سال» و یا «ناشر برگزیده سال» در نمایشگا ه ها و همایش های مختلف نایل آید که مهمترین آنها را در اینجا ذکر می نماییم :

1بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1393) به عنوان ناشر تقدیری سال 1392.

2- بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1392) به عنوان ناشر نمونه سال 1391.

2- بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1388) به عنوان ناشر نمونه سال 1387.

3- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1387) به عنوان ناشر نمونه سال 1386.

4- بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1386) به عنوان ناشر نمونه سال 1385.

5- در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1382) در انتخاب ناشر نمونه سال 1381 مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان ناشر برگزیده شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب و معرفی گردید.

6- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1381) به عنوان ناشر نمونه سال 1380.

7- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1380) به عنوان ناشر نمونه سال 1379 معرفی شد و موفق شد که تندیس ویژه چهاردهمین نمایشگاه را به مناسبت انتشار کتاب های ویژه امام علی (ع) در سال 1379به خود اختصاص دهد.

8سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1379) ، بخش ویژه سال امیرالمومنین (ع) به عنوان ناشر برگزیده.

9در سومین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت به عنوان ناشر ویژه کتاب سال ولایت برگزیده شد.

10- در دوازدهمىن هماىش کتاب سال حوزه  به عنوان ناشر نمونه سال 1389 انتخاب شد .

 

کتاب های برگزیده

برگزیده شدن کتاب در مراسم مختلف علمی، میزان توجه ناشر به چاپ کتب علمی و فاصله گرفتن با چاپ کتب بازاری است.

1در سومین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت ، کتاب های سلسله الدواوین الشعرا من اصحاب علی امیرالمومنین

(ع) (10مجلد) ، مسند ابی حمزه الثمالی و کتاب الله و اهل بیت فی حدیث ثقلىن.

2در چهارمین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت ، نسخه کامل شده« الصحیفه السجادیه» و «کتاب ارشاد المومنین» (3 جلدی)

3در پنجمین  دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت کتاب های « فاطمه (س) در آئینه کتاب » و «روضه الواعظین»(2 جلدی)

4در هفتمین دوره انتخاب کتاب سال ولایت ، کتاب « حکم الارجل فی الوضوء » در سال 1384 به عنوان کتاب تشویقی از طرف دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شده است.

5کتاب حکم « الارجل فی الوضوء» در سال 1384 به عنوان کتاب تشویقی از طرف دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شد.

6کتاب « تالیفات شیعه در شبه قاره هند» در سال 1384 توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رونمایی شد.

7- انتخاب کتاب « حدىث سلسله الذهب از دىدگاه اهل سنت » به عنوان کتاب سال رضوى در بخش معارف و علوم رضوى در سال 1389 از طرف آستان قدس رضوى .

 

8- انتخاب کتاب « امام رضا (ع) به رواىت اهل سنت » به عنوان کتاب تقدىرى هفدهمىن دورة جشنوارة کتاب سال دانشجوىى گروه علوم انسانى ، شاخة علوم دىن در آبان سال 1389 از طرف جهاد دانشجوىى .

9- انتخاب کتاب «شىوه نامه تصحىح متون خطى » به عنوان کتاب تقدىرى دوازدهمىن هماىش کتاب سال حوزه در سال 1389.

10انتخاب کتاب « رالز حکیمی» به عنوان کتاب شایسته تقدیر در فصل پاییز 1390.

11- انتخاب کتاب « مفتاح الاسرار فی علم الائمه الاطهار (ع)» به عنوان کاندیدای کتاب فصل زمستان 1391

12انتخاب کتاب « مطالعه تطبیقی فرجام خلافت در مسیحیت و اسلام» به عنوان کاندیدای کتاب فصل بهار 92

13- انتخاب کتاب « شناخت وهابیت» به عنوان کتاب سال حوزه در سال 1392

اطلاعات تماس
آدرس: قم - خ معلم - مجتمع ناشران - طبقه 6 - واحد 613
شماره تماس : 02537744988 / 02537733413 / 02537834572
سامانه پیامکی : 5000145
ایمیل : dalilema@yahoo.com

ثبت شکایات